Product Warranty Registration

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

QR code
ขั้นตอนการลงทะเบียนรับประกันสินค้าผ่าน QR code
1. สแกน QR code เพื่อเข้าสู่หน้าหลักของไลน์ Travelworld
2. คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มเพื่อน” เพื่อลงทะเบียนรับประกันสินค้า
3. แจ้ง Admin ว่า “ลงทะเบียนรับประกันสินค้า” พร้อมแจ้งหลักฐานการสั่งซื้อสินค้ส ทาง Admin จะส่งเลขคำสั่งซื้อให้พร้อมวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการรับประกัน
4.ลงทะเบียนรับประกันสินค้าเรียบร้อย
การรับประกันสินค้า Travelworld
การรับประกันสินค้าของ Travelworld
ทาง Travelworld รับประกันสินค้าที่ชำรุดจากวัสดุหรือจากกระบวนการการผลิต โดยอาจเกิดจากความผิดปกติของสินค้าที่มาจากโรงงาน สินค้าของ Travelworld จะรับประกันเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยในช่วงระยะเวลาของการรับประกัน ทาง Travelworld จะดำเนินการส่งซ่อมสินค้าที่เกิดความผิดปกติจากวัสดุหรือกระบวนการการผลิตเท่านั้น (เช่น ล้อ คันชัก ด้ามจับ ตัวล็อค)
การรับประกันสินค้าของ Travelworld จะไม่ครอบคลุมถึงการที่สินค้าชำรุดที่เกิดจากการโจรกรรม เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเกิดจากการใช้งานไม่เหมาะสม เช่น บรรจุของมากเกินไป การดัดแปลงสินค้าด้วยตนเอง การโยน ดึง หรือการกดทับสินค้าอย่างรุนแรง
การรับประกันสินค้าของ Travelworld จะไม่ครอบคลุมการใช้งานที่ผิดวิธี ทำให้เกิดความเสียหายด้านความของสวยงามของกระเป๋า เช่น ตัวสินค้าที่มีรอยขีดข่วยหรือมีรอยเปื้อนจากการใช้งาน และความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด เช่น สิ่งของหรือสัมภาระในกระเป๋าสูญหาย การเสื่อมสภาพตามการใช้งานและระยะเวลาในการใช้งาน
ทาง Travelworld จะไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดจากบุคคลที่สาม รวมถึงสายการบิน หรือบริษัทขนส่งอื่น ๆ เช่น ความเสียหายที่เกิดจากสายการบิน ได้แก่ สินค้าเสียรูป มีรอยแตกหัก รอยขีดข่วน แนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบสินค้าทันที หลังจากได้รับสินค้าจากขนส่ง สามารถแจ้งความเสียหายต่อพนักงานขนส่งของสายการบินโดยทันทีในกรณีสินค้าเกิดการชำรุด ลูกค้าสามารถเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับกระเป๋าเดินทางที่เกิดความเสียหายในสนามบินทุกสายการบิน โดยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องเก็บสัมภาระ

เงื่อนไขการรับประกัน

1. กระเป๋าเดินทางของ Travelworld จะได้รับการรับประกัน ในกรณีที่เกิดชำรุดจากความผิดพลาดในกระบวนการผลิตเท่านั้น ทาง Travelworld จะไม่รับประกันความเสียหายของสินค้า ที่เกิดมาจากการใช้งานที่ผิดวิธี เช่น การใส่สัมภาระเกินน้ำหนักที่กำหนดไว้ การเหวี่ยง การกระแทก หรือ การลำเลียงเคลื่อนย้ายกระเป๋าจนเป็นเหตุทำให้กระเป๋าแตก ฉีก ขาด บุบ ยุบ รอยขีดข่วน หรือ อุบัติเหตุใด ๆ รวมทั้งการโจรกรรม โดนกรีด งัดแงะ มีรอยขีดข่วน หรือลูกค้างัดแงะกุญแจรหัสที่ลูกค้าหลงลืมหมายเลขที่ตั้งไว้
2. ภายใต้การรับประกันสินค้าทุกชิ้น ทาง Travelworld จะเป็นผู้พิจารณาว่าสินค้าของลูกค้าเกิดความเสียหายจากการใช้งาน หรือ เกิดจากความผิดพลาดของผู้ผลิต และลูกค้าจะต้องรับสภาพของกระเป๋าที่ส่งซ่อม โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น กระเป๋าที่ผ่านการใช้งานมาแล้วไม่สามารถเปลี่ยน หรือ คืน ได้
3. ระยะเวลาการรับประกันสินค้า 1 ปี กรณีที่นำส่งสินค้ามาที่ Travelworld ทาง Travelworld จะคิดค่าบริการสำหรับการจัดส่งสินค้าไปและกลับ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับขนส่งเจ้านั้น ๆ ) หากสินค้าอยู่ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ทาง Travelworld จะเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้าโดยคิดมูลค่า ค่าอะไหล่และค่าบริการซ่อม (ค่าบริการขึ้นอยู่กับการประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อม )
4. ในกรณีที่ระยะเวลาการรับประกันสิ้นสุดลง หากลูกค้าต้องการซ่อมสินค้า ทาง Travelworld พร้อมให้บริการซ่อมสินค้า แต่ต้องอยู่ในสภาพที่สามารถซ่อมแซมได้ โดยลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับอะไหล่ หากอะไหล่ หรือ วัสดุบางชนิดมีการคลาดเคลื่อนจากของเดิม หรือบางกรณีจะต้องดัดแปลง ลูกค้าจะต้องยอมรับสภาพที่สามารถซ่อมแซมได้ ในส่วนของค่าบริการการซ่อมและค่าขนส่งไป-กลับ ไปยังลูกค้า ทาง Travelworld ขอสงวนสิทธิ์ให้ทาง Travelworld เป็นผู้ประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อม
5. เมื่อรับกระเป๋าจากสายการบินหรือสนามบิน หากเกิดความเสียหายจนเป็นเหตุทำให้กระเป๋าเกิดการชำรุดหรือแตกหัก ลูกค้าสามารถเรียกร้องเคลมค่าเสียหายกับทางบริษัทการบิน ณ จุดบริการได้เลย ก่อนที่ลูกค้าจะนำกระเป๋าผ่านศุลกากร (บริษัทการบินทุกแห่งทั่วโลก มีการรับประกันความเสียหายต่อสัมภาระของผู้โดยสาร) ทาง Travelworld จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กระเป๋า หรือ สัมภาระต่าง ๆ ที่เกิดการชำรุด เสียหาย ระหว่างการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น