ผลิตมาจากวัสดุอะไร ?

ผลิตมาจาก เนื้อ ABS แล้วเนื้อ ABS คืออะไร ?
ABS มีชื่อเต็มว่า Acrylonitrile Butadiene Styrene พลาสติกชนิดนี้
เป็นพลาสติกชนิดเทอร์โมพลาสติก หรือพลาสติกที่มีจุดหลอมเหลว สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก โดยพลาสติกชนิดนี้มีความแข็งแรง
ยืดหยุ่น ทนอุณหภูมิได้ดี
นื้อ PC+ABS คืออะไร ?
เป็นพอลิเมอร์ผสมที่ครอบคลุมคุณสมบัติของ PC และ ABS เป็นการนำจุดเด่นของแต่ละวัสดุมาผสมผสานกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดทอน
ข้อเสียของแต่ละวัสดุ ทำให้ได้เนื้อกระเป๋าที่ยืดหยุ่นได้ดี มีน้ำหนักเบา
มีความแข็งแรง ทนทาน และเป็นรอยยาก แต่จะมีข้อเสียคือ
ความเปราะบางกว่า เหมาะกับคนที่เน้นจุของเยอะ มีความยืดหยุ่นของกระเป๋าได้ดี
นื้อผ้า 600D คืออะไร ?
ผ้าที่ผลิตมาจากเส้นด้าย 600D ซึ่งเป็นเส้นด้ายขนาดกลาง
เนื้อผ้ามีความถี่ ละเอียด สามารถรับน้ำหนักได้พอประมาณ